Zrní design shop
Katalog | Autoři | Zprávy | Kontakt
Pytlík

Obchodní podmínky


< >


21.březen 2022

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace je provozovatel kamenné prodejny na adrese Komenského 169/4, Valašské Meziříčí a internetového obchodu www.zrni.eu. Obchodní společnost je registrován na Puncovním úřadu pod identifikačním číslem 12243

1. Prodávající

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí příspěvková organizace Komenského 1 757 01 Valašské Meziříčí www.kzvalmez.cz

IČ: 00368946, DIČ: CZ00368946

je provozovatel internetového obchodu www.zrni.eu.

Obchodní společnost je registrován na Puncovním úřadu pod identifikačním číslem 12243

2. Kupující

Koncový spotřebitel – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba anebo fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí IČ anebo DIČ.

3. Cena zboží

Cena zboží v internetovém obchodě je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.
Změna ceny zboží v internetovém obchodě nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

4. Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména tyto webové stránky, kontaktní formuláře, emailové adresy, telefonické spojení.

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku si hradí Kupující nebo Prodávající samostatně.

5. Objednávka zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, nebo osobně.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového nebo telefonického potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto „Potvrzení o přijetí objednávky“ využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém obchodě.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (Přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat (pouze emailem) kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

 • bez udání důvodu
 • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

6. Dodací lhůty

Informativní dodací lhůtu vidí Kupující v internetovém obchodě Prodávajícího na stránce detailu zboží. Zboží označené Skladem znamená, že zboží je fyzicky ve skladu Prodávajícího, může být expedováno okamžitě, nebo odebráno Osobně.

7. Platební podmínky

Zboží může být zaplaceno v hotovosti při převzetí (dobírka anebo osobní odběr). Kupujícímu je vystaven daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

7.1 Podrobné informace o všech platebních možnostech

Platba hotově při osobním odběru

Při osobní odběru v našem obchodě „Zrní“ můžete zboží samozřejmě uhradit v hotovosti. Každý pracovní den nás můžete zastihnout mezi 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00. Prosíme vás, mějte připravenu hotovost odpovídající hodnotě vaší objednávky.

Platba při převzetí zboží (dobírka)

Nejpoužívanější způsob platby, kdy objednané zboží uhradíte při jeho převzetí. Platbu od vás vyinkasuje řidič přepravní služby České pošty, který vám doručí zásilku. Předá vám potvrzení o zaplacení dobírkové částky. Daňový doklad, faktura, je vždy přiložen uvnitř zásilky u zboží. Prosíme, připravte si předem potřebný obnos na platbu dobírky, urychlíte tím předání vaší zásilky.

8. Dodání a zaslání zboží

Zboží zasíláme přepravní službou Českou Poštou (Přepravci). Je také možný osobní odběr v našem obchodě „Zrní“, Komenského 169, Valašské Meziříčí.

8.1 Podrobné informace o zasílání zboží a cenách přepravy

Česká pošta

Přepravu zboží k vám zajišťuje - Česká pošta s.p. Zásilky jsou zasílány službou Cenný balík, nebo Balík do ruky! Zboží si můžete nechat zaslat na libovolnou dodací adresu (firma, pracoviště, domácnost), která může být odlišná od fakturační adresy (adresy objednavatele).

Není možné zaslání a doručení zboží na P.O.BOX!

Zásilkovna

Zboží zasíláme za zvolené výdejní místo i na adresu objednavatele.

Ve všech případech budete informováni emailem o expedici zboží a odeslání zásilky na vaši dodací adresu. Zároveň vám zašleme číslo zásilky, pomocí kterého máte možnost ověřit si průběh přepravy pomocí systému Sledování zásilek http://www.cpost.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php.

Toto číslo zásilky používejte také prosím při komunikaci s přepravní službou, pokud chcete upřesnit/změnit cokoli v průběhu doručování.

Ceny přepravy zboží

Uvedené ceny jsou včetně DPH za jednu zásilku zboží, bez omezení počtu kusů nebo hmotnosti.

Osobní odběr

Objednané zboží si můžete také zdarma vyzvednout v našem obchodě ZRNÍ, Komenského 169, Valašském Meziříčí. Pokud jste si zvolili jako způsob doručení „Osobní odběr ZRNÍ“, budete vyzváni e-mailem k vyzvednutí zboží, jakmile bude zboží připraveno k převzetí (případně uhrazeno). U osobního odběru umožňujeme platbu v hotovosti při převzetí nebo převodem na účet.

Komunikaci s našimi pracovníky urychlí, budete-li mít připravené číslo vaší objednávky a připravenu hotovost odpovídající výši vaší objednávky. 
Při osobním odběru vám zboží na vaše přání rádi vybalíme a předvedeme.

Problémy s doručením

Při doručování zboží jsme odkázáni na naší externí přepravní firmy (Česká pošta), která pro nás zajišťuje přepravu zboží, a proto se může ve výjimečných případech stát, že se při něm vyskytnou nečekané komplikace.

Pokud vám zásilka nebyla doručena, ačkoli její odeslání máte od nás potvrzeno emailem s číslem zásilky, může to mít několik příčin. V případě, že právě vaše zásilka nebyla doručena, zkontrolujte prosím nejdříve tyto nejčastější důvody:

 • Přepravce nevložil do vaší schránky Oznámení o nezastižení nebo Oznámení o uložení zásilky nebo se toto oznámení ztratilo. Bohužel ne tak vzácný jev. Pohyb vaší zásilky můžete sledovat přes naše Sledování zásilek, pokud se vám cokoli nezdá, kontaktujte přímo přepravce (nejrychlejší) nebo kontaktujte nás (my následně budeme urgovat doručení vaší zásilky).
 • Zásilka se ztratila u přepravce v průběhu dopravy. Stává se to velmi zřídka, ale bohužel k tomu dojít může. Pokud k této situaci dojde, prosíme, kontaktujte nás, zašleme nebo objednáme náhradní kus zboží a s dopravcem zahájíme reklamaci jeho služeb.
 • Dopravce vaši zásilku nenaložil k rozvozu z důvodu viditelného poškození. Výjimečně se na straně přepravce může zásilka poškodit během přepravy (značné poškození obalu, průraz, apod.) a proto ji přepravce vůbec nepředal k doručení na vaši adresu. Takové zboží se vrací k zpět k nám a my vám po převzetí poškozené zásilky odešleme zboží nové a perfektní. Nicméně v takovém případě dojde ke zdržení doručení zboží.

Pokud vám nebylo zboží doručeno v termínu, který jsme vám potvrdili a prověřili jste výše uvedené, obraťte se prosím na nás.

9. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně.

Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady.


V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

 • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení
 • v původním obalu
 • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně příslušenství, baterií, návodů, záručních listů atd.)

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

 • při dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
 • při dodávce zboží upraveného podle přání Kupujícího

Vrácení peněz

Peníze jsou vráceny výhradně prostřednictvím bankovního převodu, proto v případě odstoupení od smlouvy, je nutné vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si přeje Kupující prostředky vrátit.

10. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.


Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

11. Odpovědnost za vady - Reklamace

Na veškeré prodávané zboží je poskytována běžná dvouletá záruční doba, pokud není uvedeno jinak. Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

11.1 Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení

  1.1. Reklamační řád popisuje a vymezuje vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím,Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí příspěvková organizace Komenského 1 757 01 Valašské Meziříčí www.kzvalmez.cz IČ: 00368946, DIČ: CZ00368946. Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu Přepravci.

  1.2. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodejce ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, příp. výrobní číslo).

  1.3. Tento reklamační řád Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí příspěvková organizace. je součástí Obchodních podmínek.

 2. Délka záruky

  2.1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vyznačena na záručním listě. Pokud není vyznačena jedná se o zákonnou záruční dobu 24 měsíců.

  2.2. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případné prodloužené lhůty.

  2.3. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

 3. Záruční podmínky

  3.1. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

  3.2. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího ale u Přepravce.

  3.3. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího – Rozvojová agentura Via o.p.s. (viz. záruční list – nákupní doklad).

  3.4. Místem pro uplatnění reklamace je obchod ZRNÍ, Komenského 169, 757 01 Valašské Meziříčí.

  3.5. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno zpět na jím uvedenou adresu.

  3.6. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

  3.7. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

  3.8. Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné sériové číslo, jako na výrobku (pokud je zboží tímto číslem označeno).

  3.9. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

  3.10. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

  3.11. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

  3.12. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetmi, strženými bezpečnostními přelepkami, odstraněnými sériovými čísly či jinak modifikovanými výrobky.

  3.13. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
  a. mechanickým poškozením zboží
  b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
  c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
  d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
  e. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem
  f. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
  g. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  h. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  i. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
  j. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

  3.14. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

  3.15. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady nebude dostatečný.

 4. Způsob vyřízení reklamace

  4.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce. Pokud není výměna ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

  4.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce anebo vystaví dobropis.

  4.3. Stejný způsob vyřízení nastane v případě tří stejných opakovaných vad na zboží.

  4.4. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího – podnikatelský subjekt, jehož vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

  4.5. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

  4.6. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí prodávajícím do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

  4.7. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

  4.8. Za vyřizování reklamací je zodpovědný jednatel Rozvojové agentury Via o.p.s. a jím pověření pracovníci reklamačního oddělení.

Tento reklamační řád je platný od 17.11.2009

12. Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tyto data jsou bezpečně uložena na chráněných serverech a nejsou poskytovány třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí přepravní služby, kterým jsou předávána pouze data nezbytně nutná pro doručení zboží Kupujícímu.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání vymazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

14. Puncovní značky

Internetový obchod Zrní (Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí,p.o.) je registrován pod identifikačním číslem 12243 u Českého puncovního úřadu a pro Vaši maximální bezpečnost je uzavřena dohoda o umožnění kontrolních internetových nákupů. Veškeré šperky pocházejí ze zemí EU a odpovídají předepsané ryzosti drahých kovů a dalších náležitostí stanovených zákonem.

Zlato je drahý kov, obdivovaný od pradávna pro své charakteristické rysy jako je vyjádření hodnoty, stability a také určitého postavení a luxusu. Již od dávnověku bylo používáno pro výrobu dekorativních předmětů a šperků a jako měnová záruka při emisích bankovek. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí.

Ryzí zlato je velmi měkký kov a tudíž pro zlatnický průmysl nepoužitelný. Až teprve sloučením s dalšími drahými kovy jako např. měď, stříbro, nikl, zinek či paládium, vznikne slitina k výrobě šperků. Tyto příměsi mají vliv na konečnou barvu zlata – rozeznáváme zlato žluté, bílé a červené. Obsah zlata v klenotnických slitinách neboli ryzost se vyjadřuje v karátech (ryzí zlato je 24karátové). Barva zlata nemá vliv na karátovost šperku, ať již máte žluté, bílé či červené zlato, vždy se jedná o ryzost 585/1000.

V České republice je dle zákona povinnost označovat šperky z drahých kovů Státním puncem ČR. Tento punc garantuje ryzost, která je uvedena na šperku. Tato povinnost je u zlatých šperků s hmotností nad 0.5g, u stříbrných šperků s hmotností větší jak 3.0g.

Punc zaručuje pravost drahého kovu a značka puncu udává jeho ryzost. U zlata se setkáte nejčastěji s vyzobrazením hlavy labuťe tj. značku 14ti karátového zlata nebo s hlavou kohouta tj. značka 18ti karátového zlata. U stříbra je na šperku vyražena značka hlavy zajíce nebo kamzíka. Navíc často šperk obsahuje další značku a to registrovanou značku konkrétního šperkaře. U nás nejčastěji používané značky: • 585/000 zlato 14ti karátové tj. podíl ryzího zlata je 585g z každých 1000g zlata/slitiny • 750/000 zlato 18ti karátové tj. podíl ryzího zlata je 750g z každých 1000g zlata/slitiny

15. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající oznámí na svých internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 17.11.2009
© 2010 Kulturní zařízení Valašského Meziříčí